Anders Höglund

Controller/Lokalstrateg,
Kommunstyrelseförvaltningen
Haninge kommun

Behovet av lokaler för de kommunala verksamheterna varierar över tiden. Framför allt så kan behovet av skol- och förskolelokaler ändras från år till år. För att undvika onödiga kostnader för outnyttjade lokaler är det angeläget att ständigt anpassa kommunens utbud av lokaler så att så stor andel som möjligt av de ekonomiska medlen kan riktas mot verksamheten. Detta kräver kontinuerlig och strategisk lokalresursplanering. Under anförandet kommer Anders att belysa begreppen grunddata, samarbete, förtroende, långsiktighet och hur man kan arbeta aktivt med lokalförsörjning för att möta behoven på kort och lång sikt inom förskola och grundskola. Anders har över 20 års erfarenhet som controller och lokalstrateg i Haninge kommun. Anders är en uppskattad föreläsare och utbildare inom lokalförsörjning och resursfördelning/ekonomistyrning.Anders är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2022
19 oktober

11:15
Strategisk lokalresursplanering som är långsiktigt hållbar och möter behoven på kort och lång sikt – så når du en god samsyn, styrning och resultat
  • Hur skapas en långsiktighet och flexibilitet i lokalresursplanering som baseras på samarbete och förtroende?
  • Hur skapas en tydlig process att arbeta utifrån?
  • Så arbetar vi med att hantera osäkerheter och förändringar i den strategiska lokalresursplaneringen
  • Vikten av att ha kunskap om redan befintliga lokalers kapacitet (index)
  • Så arbetar vi med ekonomi och internhyressystem (budget, resursfördelning och ekonomistyrning)
  • Hur når du en så god framförhållning som möjligt i syfte att även kunna anpassa lokalbehovet vid minskande volymer?