Anders Johansson

Elevcoach, Prolympia
Gävle kommun

På Prolympia i Gävle arbetar man utifrån ett mentalt, grundläggande och kommunikativt förhållningssätt. Målsättningen är att identifiera samt upptäcka problem som elever har innan de själva upptäcker att de har ett. De jobbar mycket nära eleverna och på så sätt bygger värdefulla relationer som bidrar till ett framgångsrikt arbete kring elevernas psykiska hälsa. Under denna föreläsning kommer Anders Johansson att dela med sig av sina erfarenheter från att vara elevcoach på Prolympia i Gävle.Anders är med som talare på konferensen Psykisk ohälsa hos barn och unga 2020
Dag 1

13:20
Så kan personalen och skolan arbeta för att stärka elevers psykiska hälsa genom hälsofrämjande metoder, förhållningssätt och insatser
  • Så arbetar vi för att förebygga samt upptäcka tidiga tecken på uppkomsten av stress, oro och ångest
  • Så bemöter och hantera vi elever med psykisk ohälsa?
  • Så kan man anpassa undervisningen och strukturera lärmiljön för att främja lärande och hälsa