Anders Lindström

Utvecklare
Eskilstuna kommun

Carl-Mikael och Anders är föreläsare och handledare inom LSSområdet ”utvecklare” i Eskilstuna kommun. De har båda erfarenhet som lärare inom Utbildningscenter autism och har flerårig praktisk erfarenhet som arbetshandledare och personlig assistent inom LSS. I Eskilstuna kommun har man med framgång arbetat med metoden PFA, Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt inom LSS för att skapa en god livs- och boendesituation för individen. Idag delar Eskilstuna kommun med sig av sina goda erfarenheter av PFA. Kommunen utbildar andra kommuner genom föreläsningar men också via en digital plattform för distansundervisning.Anders är med som talare på konferensen Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2023
Dag 1

11:40
Hur skapar du en boendemiljö som är anpassad utifrån individens behov med förståelse för kognitiv funktionsnedsättning?
  • Varför behövs ett särskilt arbets- och förhållningssätt inom LSS?
  • Vilka svårigheter och färdigheter kan vi förvänta oss vid kognitiva nedsättningar?
  • Vad krävs för att skapa förutsättningar till en tillvaro där personens färdigheter används och där man kompenserar för svårigheterna?
  • Hur kan du anpassa boendemiljön utifrån individens behov – exempel på olika lösningar