Anders Lundin

Civilingenjör, yrkes- och miljöhygieniker
SWESIAQ

Anders Lundin är civilingenjör, yrkes- och miljöhygieniker som även arbetar som redaktör på SWESIAQ. SWESIAQ är en intresseorganisation med målsättningen att öka kunskapen om inomhusmiljö och hälsa genom att sammanföra forskare och praktiker. SWESIAQ verkar också för att vägleda, sprida kunskap och utbilda för hälsosamma inomhusmiljöer. Anders Lundin kommer i sitt talarpass ge dig den kunskap du behöver för att på bästa möjliga sätt ta del av och praktiskt använda den uppdaterade SWESIAQ-modellen.Anders är med som talare på konferensen Inomhusmiljö 2021
Dag 1

09:40
Att utreda inomhusmiljö systematiskt och förankrat hos brukaren
  • SWESIAQ-modellen och hur den kan användas
  • Vilka kunskaper krävs av inspektör respektive hos dig som brukare/fastighetsförvaltare?
  • Systematisk utredningsmetodik som fungerar och ger samma resultat oavsett vem som utför den