Anders Nordlander

Specialist Informationssäkerhet
DIGG – Myndigheten för digital förvaltning

Hösten 2020 tillkom ett uppdrag om att analysera kommuners och regioners förutsättningar att delta i den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen, i syfte att stärka välfärdens digitalisering. Uppdragen har genomförts parallellt, och i samverkan med varandra. Den 1 december 2021 lämnade DIGG in två slutrapporter till Regeringskansliet. I januari 2022 gav regeringen DIGG i uppdrag att leda, samordna och ansvara för att följa upp arbetet med den fortsatta etableringen av en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte.Anders är med som talare på konferensen Säker digital kommunikation i offentlig sektor 2023
11 maj

10:00
Hur kan Säker Digital Kommunikation (SDK) skapa en gemensam digital struktur för kommuner, regioner och myndigheter?
  • Vilken är den största nyttan med SDK för kommuner, regioner och myndigheter?
  • Hur förenklar den gemensamma adressboken för federationen baserad på funktioner kommunikationen?
  • Vilka informationssäkerhetskrav finns för säker digital kommunikation?
  • Vilka åtgärder krävs för att förbereda anslutning till tjänsten SDK?
  • Vilka tekniska vägval finns för säker digital kommunikation?