Anders Nordlander

Specialist
DIGG

Anders Nordlander har jobbat med IT-säkerhet och Informationssäkerhet i drygt 30 år i varierande verksamheter som försvars, statlig till privat genom roller som utvecklare, arkitekt, strateg, chef samt specialist. Anders arbetar idag som informationssäkerhetsspecialist inom Myndigheten för Digital Förvaltning – DIGG och har under 2021 medverkat i säkerhetsarbetet kring den svenska lösningen för Covidbevis och han är en strategisk resurs i det systematiska informationssäkerhetsarbetet genom samverkan som pågår inom utveckling av digital förvaltning i Sverige.Anders är med som talare på konferensen Informationssäkerhet i offentlig sektor 2022
3 februari

16:15
Digital samverkan och säkerhet i offentlig verksamhet genom innovation
  • Hur balansera säkerhet i digital samverkan inom Sverige utifrån vårt historiska arv avvägt mot innovation och agil utveckling av digitala komponenter, tjänster samt förvaltningsgemensam digital infrastruktur?
  • Hur tänka säkerhet när mängden information ökar och kraven på öppenhet och delad information växer samtidigt som arenan blir större både nationellt samt EU?
  • Digitalt utbyte och integrationer – exempel på hantering av säkerhetsutmaningar i Covidbevis