Anders Persson

Chef Mät- och geodataenheten
Mariestads kommun

Anders arbetar som chef på Mät- och geodataenheten i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommun och leder Verksamhet Teknik vilket är ett 10-årigt samarbete mellan de tre kommunerna. Anders har över 13 års erfarenhet inom branschen från både den kommunala och privata sektorn och kommer i detta anförande att berätta om deras digital transformation och framförallt vad gäller samverkan utöver dessa tre kommuner.Anders är med som talare på konferensen Framtidens digitala samhällsbyggnadsprocess 2022
Dag 2

10:40
Rätt användning av geodata för bättre beslutsunderlag samt samverkan inom processer vid fysisk planering och fastighetsbildning
  • Hur standarlisera geodata samt mätning för att underlätta kommande års utbyte av vår information med olika aktörer
  • Så höjer vi kvalitén och sparar tid kring hanteringen av geodata genom ett tjänstebaserat utbyte med Lantmäteriet
  • Så arbetar vi med synkroniserade registerkartor för ett enklare och smidigare informationsflöde som även höjer kvaliteten på registerkartan nationellt