Anders Söderlind

Enhetschef
Regionarkivet Region Stockholm

Anders är enhetschef för enheten Arkiv- och informationsförvaltning på Regionarkivet, Region Stockholm. Enhetens uppdrag är att ha ett helhetsansvar för förvaltning och vård av informationen som bevaras på Regionarkivet, oavsett förvaringsmedia.Anders är med som talare på konferensen Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2022

11:15
Framtidens e-arkivverksamhet – strategier för styrning, förvaltning och tillgänglighet
  • Att uppnå en konsoliderad, säker och framåtsyftande arkivverksamhet
  • Strategiska vägval kopplat till styrning, förvaltning och tillgänglighet
  • Hur dessa strategiska val har påverkat verksamheten och vad det har resulterat i