Anders Söderlind

Enhetschef
Regionarkivet Region Stockholm

Anders Söderlind är enhetschef för enheten Arkiv- och informationsförvaltning på Regionarkivet, Region Stockholm. Enhetens uppdrag är att ha ett helhetsansvar för förvaltning och vård av informationen som bevaras på Regionarkivet, oavsett förvaringsmedia.Anders är med som talare på konferensen Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2023
8 februari

11:15
Förvaltning av e-arkiv i olika generationer – helhetsgrepp för att hantera både digitalt och analogt arkiv
  • Att ta hand om olika informationsflöden
  • Organisation för att möta digitaliseringen
  • Strategi och utveckling med långsiktigt perspektiv