Anders Szczepanski

Ass. visiting profesor Outdoor Education, Dr.
Linköpings universitet

Anders är enhetschef och ansvarig för Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik vid Linköpings universitet där han arbetar som forskare och lärare med ansvar för att bygga upp noder för Outdoor Education i Europa och i Asien. Under föreläsningen utgår Anders från forskning samt praktiskt utvecklingsarbete i bland annat Sydkorea. Anders går igenom det aktuella läget vad gäller utomhusmiljöer som pedagogisk resurs och berättar vad som görs idag i Sverige och internationellt.

Anders har fått 4,3 i snittbetyg vid tidigare föreläsningar!Anders är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020
Dag 1

16:25
Utomhuspedagogikens möjligheter – vägval i utformningen av skolan och förskolans lärmiljöer
  • Hur används de utomhuspedagogiska glasögonen i anläggandet av gårdar och dess olika uterum?
  • Den omedelbara närmiljön som uteklassrum
  • Vad kan krävas för kompetens hos lärare i en utvidgad lärmiljö?
  • Ett internationellt perspektiv på outdoor education