Anders Szczepanski

Fil lic utomhuspedagogik och didaktik, Forum för utomhuspedagogik, Universitetsadjunk
Linköpings universitet

Anders Szczepanski ökar våra insikter och förståelse för platsens och rörelsens betydelse i undervisning och lärande. Lärmiljöer utomhus och inomhus skapar rörelseytor som stärker barns motoriska utveckling och lärande. Hur utökar vi vår pedagogiska verktygslåda för att stärka barns lärande, hälsa och motivation? Ta del av hur närmiljön blir lärmiljö.Anders är med som talare på konferensen Fysisk aktivitet i skolan 2019
Dag 2

10:55
Utomhusmiljön som aktiv lärmiljö – nya möjligheter och fördelar för inlärning
  • Hur kan utomhuspedagogiken påverka hälsa, lärande och social interaktion?
  • Så kan lärandemiljön utanför klassrummet komplettera och stötta undervisning och lärande
  • Att starta upp utomhusundervisning i alla ämnen och temanHur high tech och high touch kan användas i växelverkan mellan inomhus och utomhus
  • Så arbetar man med ”outdoor learning” i andra delar av världen och vad vi i Sverige kan dra lärdom av det