Anders Westbrandt

Akustikkonsult
Akustikverkstan

Under tusentals år har vi utvecklat vår hörsel i en utomhusmiljö fylld av naturliga ljud som porlande bäckar, fågelkvitter, vindsus från träden och mänskliga röster. Problemet är att i dagens samhälle möter vi en ljudmiljö med väldigt få naturliga ljud. Under denna föreläsning kommer du att få ta del av hur du kan förebygga buller inomhus och skapa en bättre rumsakustik. Du får dessutom ta del av kunskap kring aktuella myndighetskrav och hur du kan säkerställa att de akustiska kraven verkligen uppfylls. Anders Westbrandt är akustikkonsult med mångårig erfarenhet inom ljudteknik och akustik.Anders är med som talare på konferensen Inomhusmiljö 2021

14:35
Ljudmiljö inomhus – vilka typer av mätningar krävs och hur tolkar du resultaten för att förebygga buller och skapa en bättre rumsakustik
  • Hur påverkar ljudmiljöer inomhus människor och hur kan du som hälsoskyddsinspektör gå tillväga för att kunna skapa dig en uppfattning om problemet?
  • Vilka typer av mätningar krävs i olika situationer och kan du jobba mer effektivt med resultaten?
  • Så säkerställer du att de akustiska kraven uppfylls – vilka krav ställer myndigheterna och vilka krav är rimliga att ställa på olika parter när det gäller utredning och åtgärder?