Anders Wester

Arkitekt och teknisk expert
Spacemaker

Arkitekt och teknisk expert på Spacemaker som brinner för urban design och digitalisering. Med mer än 10 års erfarenhet av stadsutveckling i tidiga skeden utmanar han en analog bransch att jobba smartare, snabbare och mer datadrivet med hjälp av artificiell intelligens.Anders är med som talare på konferensen Framtidens digitala samhällsbyggnadsprocess 2022

16:25
Jag kommer att ge en kort introduktion till Spacemaker och fokusera lärdomar från samarbeten med kommuner de senaste två åren
  • Hur kan vi i ett tidigare skede förstå förutsättningarna för en stadsutveckling och vad det får för konsekvenser för övriga förvaltningar i kommunen
  • Hur kan vi med ett digitalt verktyg jobba mer agilt i planskedet, samarbeta bättre och skapa samsyn?