Andrè Andersson

Informationssäkerhetssamordnare
Kommunledning och verksamhetsstöd
Lerums kommun

André Andersson jobbar i Lerums kommun med ansvar för kommunens informationssäkerhetsarbete. I Andrés uppdrag stödjer han kommunens olika verksamheter att kvalitet säkra, utbilda och efterleva lagkraven inom informationssäkerhetsområdet.Andrè är med som talare på konferensen Framtidens välfärdsteknik 2023
11 september

14:30
Välfärdsteknik utifrån användarens perspektiv – hur kan tekniken användas på ett säkert sätt i verksamheterna
  • Hur bedömer vi vilken välfärdsteknik som är säker att använda i verksamheterna?
  • Hur implementerar vi välfärdsteknik på ett sätt som är förenligt med informationssäkerhet och rättsliga krav?
  • Hur kan vi arbeta för att sprida kunskap om informationssäkerhet och lagkrav till verksamheterna och användaren?