Andrè Andersson

Stödpedagog/testledare med särskilt uppdrag inom välfärdsteknik
Göteborg stad

Andrè Andersson jobbar på förvaltnngen för funktionsstöd i Göteborg stad inom daglig verksamhet sydväst/nordost som stödpedagog/testledare med särskilt uppdrag inom välfärdsteknik. Hen och två kollegor från daglig verksamheterna Språnget media och Cafe Koppen, jobbar i området att utveckla och implementera välfärdsteknik och kommer under detta anförande att dela med sig av sina erfarenheter inom området.Andrè är med som talare på konferensen Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2023
28 april

16:05
Digitalt stöd i hemmet – tekniska lösningar för personer med intellektuell kognitiv funktionsnedsättning
  • Vad kan du tänka på och ta hänsyn till vid planering och byggnation av nya LSS boenden med tanke på digitalt stöd – tips och råd
  • Hur kan digitalisering ge stöd till personer med intellektuell kognitiv funktionsnedsättning?
  • Hur kan välfärdsteknik skapa ökad delaktighet och självständighet för brukarna?
  • Så kan boendets personal använda sig utav teknik för att inkludera brukare och öka deras självständighet
  • Så arbetar vi för att säkerställa en kvalitativ implementering genom att höja den digitala kompetensen hos personal, anhöriga och slutanvändare