Andreas Danielsson

Projektledare
Kraftstaden

Trollhättans kommun växer och därmed behovet av att jobba mer tillsammans mellan skola, idrott, fritid och kultur i utvecklingen av nya områden. Andreas Danielsson är projektledare på det kommunala fastighetsbolaget Kraftstaden. Han berättar om utvecklingen av Sylteskolan-Syltehallen där den nya toppmoderna sporthallen blev färdig till sommaren 2018. Hör om planering och byggnation av nya Syltehallen, en flexibel multihall där man ger barn- och ungdomsidrotten en fullstor anläggning för träningar, tävlingar, cuper och arrangemang. Syltehallen är en del av projektet Sylteskolan där man, förutom byggnationen av en ny grundskola och idrottshall, bygger bibliotek och fritidsgård.Andreas är med som talare på konferensen Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2023
Dag 2

09:35
”En plats för alla” – så skapar Trollhättan effektiva lokaler genom samlad planering för ny skola, idrottshall, bibliotek och fritidsgård
  • Ny kombinerad grundskola och idrotts/kulturcentrum – hur blir det när vi samnyttjar och bygger lokaler för olika verksamheter?
  • Vilka ekonomiska och samhällsmässiga vinster finns med att samlokalisera idrottshall med skola, bibliotek och fritidsgård?
  • Nytänkande kring utformningen av idrottshallen så att den är flexibel och kan användas av flera olika föreningar och idrotter
  • Så vill vi skapa en levande mötesplats när alla lokaler på området är klart med aktiviteter 24/7