Andreas Elvén

Chef för Skatteverkets kundmötesavdelning
Skatteverket och eSam

Anderas Elvén är chef för Skatteverkets kundmötesavdelning med ett operativt och strategiskt ansvar för det digitala och personliga kundmötet. Han ingår också i en styrgrupp som inom ramen för eSam har i uppdrag att ta fram och utveckla nya och innovativa lösningar för dem som av någon anledning flyttar till eller från Sverige. Arbetet med livshändelsen involverar många aktörer där några av de mest betydande för målgrupperna är Skatteverket, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Flera andra myndigheter och aktörer deltar också i arbetet på olika sätt. Uppdraget som utgår från individers livshändelseperspektiv är ett bra exempel på hur myndigheter kan bidra med förutsättningar för att med digitaliseringens möjligheter tillsammans skapa största möjliga samhällsnytta.Andreas är med som talare på konferensen Framtidens kundmöte i offentlig sektor 2023
Dag 1

14:35
Att förenkla kundmötet genom att utgå från livshändelser – ett praktikfall från eSam
  • Betydelsen av att utgå från användarens behov vid utveckling av tjänster
  • Större samhällsnytta och bättre kundupplevelse genom samskapande
  • Utmaningar och strategiska vägval i utveckling av gemensamma tjänster