Andreas Hagström

Idrottsutvecklingschef
Linköpings kommun

Under denna föreläsning kommer du får ta del av hur Linköpings kommun har arbetat med att implementera det idrottspolitiska programmet och anläggningsstrategin i praktiken. Du kommer också att få ta del av erfarenheter av framtagande av deras nya badanläggning som invigdes i april 2023.Anders är med som talare på konferensen Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2023
28 september

09:10
Långsiktig planering av aktivitetsytor, idrottshallar och bad för att skapa jämlika förutsättningar till idrott och rörelse
  • Så arbetar vi med implementering av idrottsstrategin och omvandlat planerna till utveckling och byggnation av anläggningar och aktivitetsytor
  • Hur skapas en förvaltningsövergripande samverkan i kommunen vid utvecklingen av många nya idrotts- och fritidsanläggningar?
  • Framtidens bad – hur vi utifrån fokus på jämlikhet skapar framtidens bad