Andreas Hagström

Idrottsutvecklingschef
Linköpings kommun

Linköpings kommun har tidigare fått utmärkelse som Sveriges bästa breddidrottskommun för bästa idrottspolitiska styrdokument – Aktiv hela livet. Programmet innehåller principer för jämställda bidragsformer, långsiktig anläggningsstrategi och en utvecklad handlingsplan för hur strategin ska genomföras. Detta har gjort att Linköping som idrottskommun har tagit stora kliv framåt när det kommer till nybyggnationer av arenor och anläggningar. Andreas har tidigare arbetet på SISU idrottsutbildarna i Stockholm där han arbetat som processledare för verksamhetsutveckling. Han har även tidigare erfarenhet som skolledare, lärare, utbildare, tränare och idrottspsykologisk coach. Andreas har medverkat till flera böcker och arbetsmaterial, bland annat Rörelser i rörelse, Att leda projekt från start till mål och Framtidens idrottsförening. Under denna föreläsning kommer du får ta del av hur Linköpings kommun har arbetat med att implementera det idrottspolitiska programmet och anläggningsstrategin i praktiken. Du kommer också att få se exempel på hur Linköpings kommun genom bred samverkan och en tydlig handlingsplan lyckats skapa idrottsanläggningar och arenor som inkluderar och uppmuntrar till idrott och rörelse genom hela livet.Anders är med som talare på konferensen Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2022

11:00
Strategisk idrotts- och anläggningsplanering utifrån behov – så implementerar vi planerna och skapar attraktiva idrottsmiljöer som möjliggör mer rörelse för alla
  • Nytt idrottspolitiskt program och anläggningsstrategi, hur gick det sedan? Så har vi jobbat med implementering av strategin och omvandlat planerna till konkret handling
  • Nya arbetssätt för en jämställd idrott – vad krävs i form av styrmedel och incitament för att få till en förändring?
  • Hur skapas en förvaltningsövergripande samverkan i kommunen vid utvecklingen av många nya idrotts- och fritidsanläggningar?
  • Hur kan man framgångsrikt ta fram underlag för politiska beslut samt etablera samverkan med externa aktörer inför byggnation av anläggning?
  • Multifunktionella anläggningar och miljöer för idrott och kultur – hur kan flexibla och multifunktionella hallar hjälpa till att möta
    anläggningsbehovet?
  • Exempel på nya arenor och anläggningar – så skapar vi flexibla och funktionella mötesplatser för idrott, motion och fysisk aktivitet där alla medborgare ges möjligheter att delta utifrån sina förutsättningar