Andreas Hallström

Rektor
Rosenborgsenheten, Södertälje

Andreas leder sedan 2015 verksamheten inom grundsärskolan och är sedan 2017 rektor för hela Rosenborgsenheten. Han har skapat en dynamisk grundsärskola med ett tydligt elevfokus. I sitt ledarskap vill Andreas skapa förutsättningar för att andra ska kunna göra ett bra jobb. Han är nyfiken och alltid intresserad av att lära nytt.Andreas är med som talare på konferensen
Dag 2

11:00
Hur du driver en inkluderande och utvecklande särskoleverksamhet
  • Så skapar du en en dynamisk skola för elevens bästa
  • Vikten av att prioritera teamarbetet och gemensamt ansvar för den dagliga verksamheten
  • Så skapar du en fysisk miljö som fungerar socialt och pedagogiskt för eleverna i särskoleverksamheten
  • Vad händer när vardagen plötsligt faller? Hur går vi vidare när tålamodet prövas?