Andreas Henningsson

Senior strateg AI och Data
Arbetsförmedlingen

Andreas har mångårig praktisk kunskap om hur man skapar en förflyttning inom AI och Dataområdet i stora offentliga organisationer. Under denna föreläsning delar han med sig av hur Arbetsförmedlingen jobbar med AI och Data för att förbättra deras verksamhet och kundupplevelsen.Andreas är med som talare på konferensen AI i offentlig sektor 2023

16:35
Tillämpning av AI i offentlig sektor – så använder vi AI och data som verktyg för att utveckla verksamheten samt möta utmaningar och behov hos våra kunder och arbetsmarknaden
  • Vilka möjligheter ger ny teknik som AI för förbättrade arbetssätt, processer och resurser?
  • AI som strategiskt verktyg för att förstå och profilera våra kunder på ett djupare sätt för ökad kundupplevelse och resursanpassning
  • Framtidens offentliga förvaltning – så ger AI oss insikter om mönster, trender och behov på arbetsmarknaden som vi i sin tur utformar anpassade strategier och åtgärder efter