Andreas Johansen

Projektledare, Fastighetskontoret
Göteborg stad