Andreas Martinsson Björkdahl

Teknik och Miljöchef
Svensk Ventilation


Andreas är med som talare på konferensen Inomhusmiljö 2022
30 november

10:30
Luft och ventilationsproblematik i bostads- och skolbyggnader – krav, bedömning, tillsyn och åtgärder
  • Allmänna råd med riktvärden för ventilation – vad räknas som bra luftkvalitet?
  • Hur ser kravställningen ut och vart ligger ansvarsbeläggandet?
  • Olika typer av ventilation – hur påverkar brukarbeteende de olika ventilationssystemen?
  • OVK och tillsyn i skolor och förskolor – nya resultat i enkätundersökning
  • Utmaningar och vad är på gång gällande ventilationskontroller
  • Åtgärder att vidta vid dålig luftkvalitet och/eller problem med ventilationen

Sambandet kring god ventilation och inomhustemperatur

  • Hur påverkat ventilationen inomhustemperaturen?
  • Vem är ansvarig för vad vid problem med inomhustemperaturen?
  • Vad för åtgärder tar man till om temperaturerna är för höga inomhus?