Andreas Novak

Tekn. Dr, Teknik- och utvecklingschef
WSP Sverige AB

Andreas Novak arbetar som teknik- och utvecklingschef på för akustiksektionen inom WSP Sverige AB samt är akustikexpert med inriktning mot byggnadsakustik, samhällsbuller och vibrationer i mark och byggnader. Han har 30 års erfarenhet av arbete med akustik. Arbetet omfattar såväl utredningar, mätningar, beräkningar som undervisning. Uppdragen omfattar akustiken i alla typer av byggnader såsom bostäder, kontor, butiker, vårdbyggnader, skolor etc. Dessutom utförs arbete i alla faser av projekten från förstudier, program-, system-, bygg- till förvaltningsskedet.Andreas är med som talare på konferensen Trafikbuller 2019
Dag 1

16:20
Kartläggning, mätning och utredning av trafikbuller
  • Vilka olika kartläggningstyper finns det och hur kan de användas – genomgång av kartor och tabeller
  • Buller – vilka typer av mätningar och beräkningar bör krävas vid olika ärenden
  • Hur genomför man en indikativ mätning och är enklare indikerande beräkningar tillräckliga för att skapa en uppfattning om problemet?
  • Vilka krav på åtgärder kan du ställa på olika parter?
  • Hur tolkar du resultaten och utreder bullerbekymret på rätt sätt?
  • Så redovisar och rapporterar du resultatet – konsekvenser av nya regelverket