Andréas Nyberg

Fritidspedagog, skribent
Umeå kommun

Värdegrundsuppdraget är komplext och en oerhört viktig del av det dagliga pedagogiska arbetet på fritids och i skolan, det är själva fundamentet som hela vårt demokratiska samhälle bygger på. Styrdokumenten är tydliga och aktuell forskning är hyfsat enig, men varför blir det ändå så svårt att översätta och förmedla detta i praktiken? Rådande kultur skapar ett gap mellan pedagogisk teori och praktik. Detta gap kan vi bara överbrygga genom att ständigt reflektera, diskutera och ifrågasätta rådande förhållningssätt och rådande barnsyn. Men ibland kan det vara jobbigt att bli ifrågasatt, det kan liksom provocera. Men det är då vi utvecklas, det är då vi tvingar oss att förstå varandra och vår kontext ännu lite bättre och det är då det händer. På denna föreläsning får du ta del av en ständigt reflekterande och tänkande praktiker som med stor törst ständigt strävar efter att utveckla och utvecklas, både i rollen, med verksamheten och tillsammans med barnen.Andréas är med som talare på konferensen Fritidshem 2023
Dag 2

13:50
Hur kan vi översätta aktuell forskning kring värdegrund och modern barnsyn till pedagogisk praktik i fritidshemmet?
  • Värdegrundsuppdraget – hur kan vi levandegöra värdegrunden och skapa ett förhållningssätt som verkligen genomsyrar hela verksamheten?
  • Hur kan styrdokumentens formuleringar kring värden tolkas och ges en mening och betydelse i det vardagliga arbetet?
  • Pedagogiskt förhållningssätt och modern barnsyn – hur luckrar vi upp gamla invanda föreställningar som står i vägen för de barn vi har framför oss?
  • Icke-moraliserande förhållningssätt i konflikter – hur och när behöver vi bli mer icke-dömande?
  • Samsyn i en miljö av olikheter – vad har vi att vinna på att vara mer prestigelösa i vår pedagogik?