Andreas Paulson

Stadsarkitekt
Haninge kommun

Andreas är utbildad husarkitekt och har de senaste 7 åren arbetat med infrastruktur och stadsplanering mot offentliga beställare som Trafikverket, SL och Stockholms stad. För tre år sedan tog han klivet över till andra sidan och arbetar idag som stadsarkitekt i Haninge kommun. Precis som många andra kommuner runt Stockholm så vill Haninge växa men eftersom Haninge kommun äger väldigt lite mark så måste expansionen ske i dialog och på andra aktörers mark. Detta ställer krav på samarbete och kreativt tänkande när det gäller samverkan samt hur vi gemensamt kan arbeta med kvantitet och kvalitet.Andreas är med som talare på konferensen Smart stadsutveckling och förtätning av staden
Dag 1

11:25
Från vision till verklighet – framgångsrik samverkan mellan alla aktörer genom hela samhällsbyggnadsprocessen
  • Så går du från vision till verklighet i samhällsbyggandet med privata och offentliga aktörer med delvis olika intressen
  • Hur kommunicerar du framgångsrikt med olika aktörer såsom byggföretag, företagarföreningen samt fastighetsbolag och investerare
  • Markanvisningstävlingar – så skapar vi kontakt med nya företag
  • Våra lärdomar, tips och råd