Andreas Sjöstrand

Verksamhetschef
Karlskrona kommun

Andreas Sjöstrand är socionom och arbetar som verksamhetschef i Karlskrona socialförvaltnings mottagning. Verksamheten arbetar med alla medborgare, barn som vuxen, och organiseras i tre enheter med en blandning av socialsekreterare och behandlare. Utöver mottagningsarbetet är VINR, beroendeproblematik, dödsbo, budget- och skuldrådgivning samt fältgrupp organiserade i verksamheten.”Andreas är med som talare på konferensen Framtidens socialtjänst 2023
23 maj

12:10
Socialnämndens Samskapande Strategi för en Sammanhållen Socialtjänst i framkant – ett långsiktigt användardrivet omställningsarbete
  • Så arbetar vi mer förebyggande och kunskapsbaserat inom socialtjänsten för att kunna ge både barn och vuxna det stöd som de behöver
  • Strategi och användardrivna ledningssystem för kvalité – ta del av framgångsrika arbetsprocesser och metoder för en mer hållbar, resurseffektiv och brukardriven socialtjänst
  • Framtidens socialtjänst och den nya socialtjänstlagen – så förbereder vi vår organisation