Andreas Sjunnesson

Verksamhetschef fastighet
Kungälvs kommun

Kungälvs kommun växer och behovet av anläggningar, bostäder och lokaler ökar. Andreas är verksamhetschef fastighet och berättar om hur arbetet med lokalförsörjning jackar i kommunens samlade arbete med tillväxtfrågor. Hur man har övergått till portföljstyrning och strategiska arbetssätt. Du får höra om kommunens vägval i tider av tillväxt och hur man prioriterar i utvecklingen av verksamhetslokaler.Andreas är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2022
Dag 1

12:30
Att utveckla och implementera en tillväxtportfölj – lokalförsörjningsprocess med strategiskt förhållningssätt
  • Så ska Kungälvs kommun möta växande lokalbehov
  • Hur vi har lämnat traditionella arbetssätt och övergått till portföljstyrning
  • Ansvar, roller och processer i en organisation för strategisk lokalförsörjning