Andreas Wadström

Seniorkonsult
Murphy Solution

Andreas arbetar som seniorkonsult och konsultchef på bolaget Murphy Solution som fokuserar på krishantering och beredskap Dessförinnan arbetade han i över 8 år på Försvarsmakten i diverse roller kopplat till informations- och cybersäkerhet och kommer med sin gedigna erfarenhet att guida er igenom denna dag.Andreas är med som moderator och talare på konferensen Cybersäkerhet 2023

10:10-11:00
Vad krävs för att hantera den rådande hotbilden och hur prioriterar och planerar du åtgärder för att öka förmåga till skydd och respons mot attacker?
  • Hur ökar du förmågan att upptäcka, övervaka och skydda mot angrepp?
  • Hur ökar du förmågan att hantera konsekvenserna av en cyberattack?
  • Vilka aktiviteter och åtgärder bör prioriteras för att stärka cyberberedskapen och respons vid attack?
  • Hur tar du fram en åtgärdsplan för skyddsåtgärder?
  • Vilka grupper och befattningar inom organisationen ska engageras i åtgärderna?