Andreas Wadström

Seniorkonsult
Murphy Solution

Andreas arbetar som seniorkonsult och konsultchef på bolaget Murphy Solution som fokuserar på krishantering och beredskap. Dessförinnan arbetade han i över 8 år på Försvarsmakten i diverse roller kopplat till informations- och cybersäkerhet och kommer med sin gedigna erfarenhet att guida er igenom denna dag.Andreas är med som moderator på konferensen Informations- och cybersäkerhet inom finanssektorn 2023