Andreas Wingren

PR & kommunikationschef
Microsoft

Henrik Byström började arbeta på Microsoft år 2008. Han är affärsområdeschef för Microsoft365 och leder Microsoft Sveriges arbete med Det Nya Arbetslivet, de vill säga att anamma ett modernt arbetssätt med hjälp av modern teknik. Henrik har över 15 års erfarenhet av att leda olika former av team samt diskutera och införa samarbets-och kommunikationslösningar hos kunder inom både privat och offentlig sektor. Han är en uppskattad talare som uppmuntrar att tänka nytt och möjliggöra arbeta oavsett tid och plats – ett område som också kräver såväl en utvecklad digital arbetsplats och ett förändrat ledarskap. Andreas Wingren arbetar som PR-och Kommunikationschef på Microsoft Sverige och är ansvarig för att planera och leda kommunikationsavdelningens arbete. Han har sedan tidigare mångårig erfarenhet av PR och kommunikation från byråsidan där han jobbat som PRspecialist och kundansvarig. I detta genomförande delar de med sig av konkreta tips och erfarenheter från Microsoft om internkommunikation i det nya arbetslivet.Andreas är med som talare på konferensen Intern kommunikation och kommunikativt ledarskap
Dag 2

09:55
Internkommunikation i det nya arbetslivet – strategi, utmaningar och verktyg
  • Hur når man fram med internkommunikation när arbete inte längre är en plats utan något man gör?
  • Så hanterar vi dagens utmaningar och möjligheter – informationsöverflöd, nätverk istället för hierarki och möjligheten att arbeta obundet till en specifik plats