Andrew Tutt Wixner

Arkivarie
Leksands kommun

Andrew Tutt Wixner är arkivarie och dataskyddsombud i Leksands kommun och har lett arbetet med att förbereda verksamheten inför den nya dataskyddsförordningen. Under anförandet får du ta del av hur arbetet har lagts upp och vad som krävs för att lyckas med detta i praktiken. Hur anpassningen till nya dataskyddsförordningen har lett till verksamhetsutveckling och bättre processer för registratur och arkiv.Andrew är med som talare på konferensen
Dag 2

14:20
Effektivare arbetssätt och stärkta yrkesroller som effekt av övergången till den nya dataskyddsförordningen
  • Hur vi genom kartläggning av verksamhetens användning av personuppgifter fick en bättre bild av våra processer och vad som behövde förbättras
  • Så har vi utvecklat nya rutiner för registrering, arkivering och gallring som en konsekvens av tillämpningen av nya dataskyddsförordningen
  • Från registrator till dataskyddsombud – så kan registratorn få en stärkt position i arbetet med digital informationshantering