Andrew Tutt-Wixner

Arkivarie
Leksands kommun

Att leda och förankra förändringsarbete kring informationssäkerhet är ett omfattande och resurskrävande arbete som ofta kräver mer resurser än vad som finns att tillgå. Hur kan man arbeta smart och effektivt för att ta ett helhetsgrepp om informationshanteringen och koppla informationssäkerhetsarbetet till det på ett smidigt sätt och hur skapas det engagemang som krävs för att lyckas? Som registrator är du navet i informationsflödet och en enorm resurs i informationssäkerhetsarbetet. Men informationsbegreppet är stort och hur lägger vi upp arbetet på en rimlig nivå för att få verklig effekt i praktiken? Andrew Tutt Wixner är arkivarie, dataskyddsombud & informationssäkerhetssamordnare i Leksands kommun och har drivit arbetet med att utveckla en säker informationshantering i hela verksamheten. Under anförandet får du ta del av smarta arbetssätt för att lyckas med informationssäkerhetsarbetet trots knappa resurser och vad som krävs för skapa det engagemang som krävs för att arbetet ska göra skillnad. Dessutom får du ta del av hur informationssäkerhet går att förena med riktig verksamhetsnytta och hur denna verksamhetsutveckling bidrar till bättre processer för registratur och arkiv.Andrew är med som talare på konferens Registrator 2023
21 september

11:40
Att driva informationssäkerhetsarbete med begränsade resurser – smarta arbetssätt för att utveckla en säker informationshantering inom hela verksamheten
  • Att driva informationssäkerhetsarbetet för en hållbar och långsiktig förändring – vad är viktigt att tänka på?
  • Att klassificera informationen på rätt sätt – hur får man informationshanteringsplanen att synka med dokument- och ärendehanteringssystemet?
  • Effektivitet – hur kan man prioritera för att få bäst effekt av med begränsade resurser?
  • Så kan du kartlägga risk för känsliga uppgifter enkelt och snabbt för att förenkla digitaliseringen och utvecklingen av nya innovativa tjänster
  • Samverkan och dialog – om vikten av samverkan för att informationssäkerhetsarbetet ska ge effekt i en stor och komplex organisation
  • Registratorn som dataskyddsombud – så stärker du din position i arbetet med informationssäkerhetsarbetet