Anette Hjalmarsson

Produktchef
Boet

Anette är pedagog, handledare och föreläsare med spetskompetens inom autismspektrum, tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Hon arbetar sedan januari 2021 som produktchef på Boet men har dessförinnan över 20 års erfarenhet inom funktionshinderområdet. Först som pedagog inom olika specialpedagogiska verksamheter, senare som metodutvecklare inom LSS Bostad med särskild service. Med gedigen kunskap om målgruppen har Anette en god förståelse för det verksamhetsnära arbetet på LSS-boenden men också kunskap om och erfarenhet av vad som krävs för att bedriva ett gott kvalitets- och utvecklingsarbete inom socialtjänsten.Anette är med som talare på konferensen Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2023
23 mars

15:20
Digitalt stöd i hemmet – så kan du främja delaktighet, inflytande och självbestämmande för brukaren samtidigt som du underlättar för personalen att hålla dessa begrepp levande
  • Hur kan vi skapa förutsättningar för den enskilde individen att vara med och bestämma så mycket som möjligt utifrån förmåga?
  • Så skapar du en bra balans mellan självständighet hos brukaren samt tillgången till direkt personalstöd vid behov
  • Så säkerställa att personal ger rätt insats, på rätt sätt vid rätt tidpunkt
  • Hur kan det digitala verksamhetsstödet Boet vara till hjälp i framtidens LSS-bostäder för att alla ska kunna leva sitt bästa liv?