Annette Ritari

Avdelningschef, Socialförvaltningen
Nynäshamns kommun

Katarina, leg psykolog och Annette, socionom är kollegor i Nynäshamn och har utvecklat ett nära samarbete tillsammans med andra i kommunen kring det som kommit att kallas Nynäshamnsmodellen – en modell för en systematisk samverkan mellan Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen. Målet är att tillsammans arbeta med förebyggande insatser för barn och unga 0-20 år i kommunen.Annette är med som talare på konferensen Säker och trygg skola 2022
13 oktober

15:05
Proaktiv samverkan där förskola, skola, utbildningsförvaltning och socialtjänst arbetar samlat med hälsofrämjande och förebyggande insatser
  • Så samverkar socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen på ett strukturerat och systematiskt sätt
  • Hur möter vi våra barn och ungdomar genom förskola och skola för att skapa goda förutsättningar till ett gott liv
  • Vikten av att arbeta förebyggande tillsammans från tidig ålder