Anette Schierbeck

Jurist

Anette Schierbeck är jurist och har lång erfarenhet från offentlig förvaltning. Hon arbetar som enhetschef vid Kammarkollegiet, har tidigare varit enhetschef vid Statens institutionsstyrelse och Rikspolisstyrelsen, arbetat på domstol och inom kriminalvården. Anette har varit förordnad som statens representant i ett flertal olika arbetslöshetskassor. Anette har stor erfarenhet av att undervisa i t.ex. i förvaltningsrätt, socialrätt samt i offentlighet och sekretess.Anette är med som talare på konferensen Registrator 2023
Dag 2

09:05
Offentlighets- och sekretesslagen – handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar för registratorer
  • Principer som styr offentlig förvaltning
  • Allmän handling – hur organiserar du på bästa sätt allmänna handlingar
  • Offentlighets- och sekretesslagen – vilka sekretessbestämmelser finns det och så går du tillväga om något går fel!