Anita Pettersson-Strömbäck

Universitetslektor vid institutionen för psykologi
Umeå Universitet

Personalkonflikter och svåra personalärenden är ofta en av de mest krävande arbetsuppgifterna för ledare inom akademin. Rätt hanterat kan konflikter leda till utveckling av både arbetssätt och relationer men konflikter som inte hanteras tenderar att eskalera och leda till destruktiva beteenden som påverkar både verksamhet och arbetsgrupper negativt. Ofta skapas även stora mängder frustration för alla inblandade och dessutom tenderar ofta destruktiva konflikter att växa över tid. Vad är viktigt att vara uppmärksam på som chef för att kunna agera i tid? Och hur gör man i praktiken för att förhindra de negativa effekterna av konflikter och hur skapas en god arbetsmiljö i akademin? Anita Pettersson-Strömbäck är lektor i psykologi och forskar inom bland annat organisation, ledarskap och kommunikation. Förutom forskning och undervisning är Anita även huvudarbetsmiljöombud och under denna föreläsning kommer hon att dela med sig av hennes praktiska arbete med dialogbaserad konfliktlösning i grupp utifrån sin roll som huvudarbetsmiljöombud vid Umeå universitet.Anita är med som talare på konferensen Framtidens ledarskap i akademin 2023
7 februari

15:35
Personalkonflikter och svåra personalärenden – praktisk konflikthantering för en god arbetsmiljö i akademin
  • Konflikthantering och svåra personalärenden i akademin – vad behöver du som chef vara uppmärksam på för att kunna agera i tid?
  • Vad menar vi med problematiska samtal och hur kan man genomföra sådana samtal på ett professionellt sätt?
  • Dialogbaserad konflikthantering i grupp – så kan gruppkonflikter hanteras med dialog mot gemensamma mål
  • Shared team mental models – så skapas en gemensam bild av vad som är problemen och möjliga lösningar framåt
  • Ledarskap och medarbetarskap i akademin – vad är viktigt för att upprätthålla en utvecklande arbetskultur och en god arbetsmiljö?