Ann-Charlott Mankell

Ordförande hemvårdsnämnden
Halmstads kommun

Framtidens vård och omsorg av äldre behöver organiserad utifrån patienternas behov för att du ska kunna möta utmaningar såsom den demografiska utvecklingen, kvalitet inom vård- och omsorg samt ha kontroll på kostnaderna. Hur den äldres bostad utformas blir därför allt viktigare för att möjliggöra vård i hemmet, en nätverksbaserad organisation av vård och omsorg samt digitala vårdtjänster. Under anförandet berättar Jennie och Ann-Charlott om utvecklingen av nya äldrebostäder i Halmstads kommun där man har tagit höjd för framtidens teknik och digitala tjänster med siktet på en god och nära vård i äldres hem.Ann-Charlott är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023
Dag 1

14:45
Nära vård och digitala vårdstjänster i hemmet – så bygger du seniorbostäder och en hemvårdsorganisation för ökad trygghet och självständighet för äldre
  • Hur vi har planerat och byggt nya äldrebostäder så att äldre med vård- och omsorgsbehov tryggt och säkert ska kunna bo kvar hemma
  • Så har vi utformat bostäderna så att de ska klara framtidens digitala vårdstjänster och en sjukvård som är förflyttad till hemmet
  • Hur vi inför nya arbetssätt inom hemsjukvården för att stå rustade för en nätverksbaserad och nära vård- och omsorg av äldre