Ann-Charlotte Söderberg

Kommunarkivarie
Värmdö kommun

Värmdö kommun har e-arkiv sedan januari 2017 där de hittills har lyft in tre system och ytterligare två system kommmer att vara klara i början av hösten 2018. Ett av systemen som lyfts in i e-arkviet nu är kommunens ärende- och dokumenthanteringssystem där målsättningen är att kommunen kommer att gå över helt i en digital ärendehantering i januari 2019. Amanda är kommunarkivarie på Värmdö kommun och Ann-Charlotte är registrator på Värmdö kommun. De delar med sig av den utredning som görs inför övergången till digital hantering av handlingar. Utredningen ska ge svar på frågor såsom digitaliseringens effekter för registraturens arbetsrutiner, gallring av originalhandlingar, hantering av signerade handlingar med mera.Amanda är med som talare på konferensen
Dag 2

10:40
Att förbereda digitalisering och nya arbetssätt vid registraturen
  • Digital omvandling i praktiken – vägen mot en helt digitaliserad ärendehantering och e-arkiv
  • Inför övergången till det digitala – att hitta rutiner som gör att det både blir effektivt och rättssäkert
  • Registrering och gallring av handlingar i en digital kontext – vilken blir registratorns respektive handläggarnas roller och ansvar?
  • Hur bör vi utforma rutinerna för att garantera att det blir korrekt i diariet?