Ann-Charlotte Strid

Enhetschef
Järfälla kommun

Ann-Charlotte Strid ”Lotta” arbetar idag som enhetschef i Järfälla kommun. Lotta har en lång erfarenhet i att jobba med målgruppen och började som chef i Järfälla kommun år 2000 och är idag chef för 3 verksamheter, två gruppboende och ett serviceboende. Carina Andersson arbetar som stödpedagog för Terrängvägens gruppboende och är i grund och botten boendestödjare/vårdare men även yrkeslärare inom Vård och Omsorgsprogrammet med behörighet bl. a. i pedagogik i vården, specialpedagogik, och människan. Hon har också lång erfarenhet av att jobba inom LSS och Sol bostäder och började i Järfälla kommun 2021 som stödpedagog med uppgift att titta på behovet från början för nya boendet med specialpedagogiska glasögon på.Ann-Charlotte är med som talare på konferensen Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2023
28 april

13:55
Så utvecklar vi individanpassade och attraktiva LSS-boenden för nästa generation brukare
  • Bostäder för ett gott liv – strategisk planering vi för att klara av det ökade behovet av attraktiva LSS-boenden
  • Så har vi handskats med komplexiteten i att bygga boenden för olika behov och bygger in flexibilitet för framtida hyresgäster
  • Så har personalens gränsöverskridande arbetssätt och boendets utformning lett till ökad livskvalitet, individualisering och att brukarna känner sig trygga
  • Hur bemöter och behandlar vi brukare som lider av samsjuklighet – avvägning självständighet kontra begränsningsåtgärder