Ann Dalberg

Arkitekt
D Office arkitekter

Glöstorpsskolan är en ny skola för åk 4-9 med plats för 700 elever som invigdes våren 2022. Detta skolbyggnationsprojekt kännetecknas av ett gott samarbete med fokus på att skapa de bästa möjliga lärmiljöerna och en attraktiv arbetsplats för personalen. Ola Fransson är intendent på Glöstorpsskolan och har varit skolans representant i byggprojektet. Ann Dalberg är arkitekt på D Office arkitekter och har varit uppdragsansvarig arkitekt för projektet. D Office arkitekter har gestaltat och projekterat skolan på uppdrag av PEAB med Göteborgs stad som byggherre.Ann är med som talare på konferensen Framtidens skolmiljöer 2023
24 april

11:45
Skolbyggnation och skolutveckling som helhet – så skapade vi en skola med fokus på trygghet, tillgänglighet och kunskap
  • Tillsammans för kunskap – ledorden för nya Glöstorpsskolans och som har genomsyrat hela skolbyggnationen
  • Hur kan vi utforma goda lärmiljöer som speglar läroplanens mål och intentioner?
  • Hur skapas tillgängliga lärmiljöer?
  • Att utforma framtidens lärmiljöer som erbjuder variation och överblickbarhet samt skapar trygghet
  • Så har vi arbetat för att göra skolan funktionell och attraktiv för personalen
  • Hur verksamheten har utvecklats hand i hand med byggnationen av den nya skolan