Ann Kristin Kier

Arkitekt
KANT Arkitekter, Danmark

Ann Kristin är arkitekt på KANT Arkitekter och delansvarig för den fina ombyggnationen av Holbergskolen i Köpenhamn. Under anförandet berättar hon om planering och ombyggnation av skolan. Projektet blev utsedd till ”Årets Skolbyggnation 2019” i Danmark.Ann Kristin är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020
Dag 2

14:45
Att framgångsrikt bygga om och modernisera en äldre skolbyggnad – framtidens lärmiljöer på Holbergskolen
  • Hur lyckas du i ombyggnationen av en äldre skolbyggnad för att skapa en trygg, modern och varierande lärmiljö?
  • Vilka var framgångsfaktorerna bakom ombyggnationen vad gäller verksamhetens delaktighet, ombyggnationen av lärmiljöer och inredning och möblering?
  • Vad fungerar bra i de moderniserade lärmiljöerna? Från katederundervisning till varierande lärmiljöer
  • Vad har varit lyckat vad gäller inredning och möblering för att stötta inkludering och trygghet?
  • Inomhusmiljön i skolan – utmaningar och möjligheter i en äldre skolbyggnad för att skapa en god ljus- och ljudmiljö