Ann-Louise Lökholm Klasson

VD
Sweco

Ann-Louise Lökholm-Klasson är vd för Sweco Sverige, teknikkonsult- och arkitektföretaget Swecos största affärsområde med 6 000 medarbetare över hela landet och ett decentraliserat arbetssätt. Ann-Louise Lökholm klev in i sin första chefsroll vid 28 års ålder och då liksom nu brinner hon för att ständigt utveckla sitt eget och andras ledarskap. Kommunikation är ett nyckelord och 2019 blev hon nominerad till Stora kommunikationsprisets kategori ”Bästa kommunikativa ledarskap”.Ann-Louise är med som talare på konferensen Intern kommunikation 2022
Dag 2

13:50
Chefens kommunikativa uppdrag – tillvägagångssätt för en framgångsrik ledarkommunikation som når hela organisationen
  • Ett framgångsrikt ledarskap innebär kommunikation – så ser vi på det kommunikativa ledarskapets betydelse för lönsamhet och utveckling
  • Så har vi jobbat för att tydliggöra och levandegöra vår kultur och därigenom uppnå ett gott kommunikationsklimat
  • Hur vi i en mycket decentraliserad organisation involverar chefer och medarbetare i arbetet med affärsplan och målbild för att säkerställa att alla går åt samma håll