Ann-Mari Kåreby

Skolsköterska
Huddinge kommun

Ann-Mari (Mimmi) Kåreby är verksam som skolsköterska på Källbrinksskolan, där hon är en nyckelperson i skolans arbete med tillgänglighet. Mimmi har över 30 års erfarenhet av att arbeta med barn, som sjuksköterska, terapeut och skolsköterska. Mimmi föreläser för specialistutbildningen på Karolinska Institutet om EMI, där hon särskilt betonar att ledstjärnor i arbetet som skolsköterska är varje elevs rätt till sin fulla potential, känsla av sammanhang och relationen i fokus.Ann-Mari är med som talare på konferensen Skolsköterskedagen

11:35
Framgångsrik organisationsstruktur, samverkan och ansvarsfördelning för en främjande och förebyggande elevhälsa på skolan – Källbrinkskonceptet – exempel från verkligheten
  • Skolsköterskans viktiga funktion i elevhälsoteamet och elevhälsans medicinska insats – roll, ansvar och begränsningar
  • Elevhälsans organisation – hur skapar man en organisation som främjar ett hälsofrämjande arbetssätt på skolan, där elevhälsa är allas ansvar?
  • Hur kan vi utveckla det tvärprofessionella samarbetet mellan samlad elevhälsa och den pedagogiska verksamheten, för att ta tillvara på allas kompetenser och komplettera varandras roller?