Ann S Pihlgren

Filosofie doktor i pedagogik
Ignite Research Institute

Ann S. Pihlgren är fil. Dr. i pedagogik och har lång erfarenhet av skolan där hon arbetat både som lärare, skolledare, förvaltningschef, lärarutbildare och kvalitetskonsult. För närvarande arbetar hon som forskningsledare, forskare, lärarutbildare och skolutvecklare bland annat vid Ignite Research Institute och i ett antal av Sveriges kommuner. Ann var extern sakkunnig för Skolverket i framtagande av läroplanens kapitel 4 och de allmänna råden för fritidshem och hennes forskning har fått stort inflytande både i obligatoriska skolan och i fritidsundervisningen. Ann är en flitigt anlitad och uppskattad föreläsare, både nationellt och internationellt. Hon har även författat flertalet böcker om fritidshemmet.Ann är med som talare på konferensen Fritidshem 2023