Ann S Pihlgren

Filosofie doktor i pedagogik
Ignite Research Institute

Ann S. Pihlgren är fil. Dr. i pedagogik och har lång erfarenhet av skolan där hon arbetat både som lärare, skolledare, förvaltningschef, lärarutbildare och kvalitetskonsult. För närvarande arbetar hon som forskningsledare, forskare, lärarutbildare och skolutvecklare bland annat vid Ignite Research Institute och i ett antal av Sveriges kommuner. Ann var extern sakkunnig för Skolverket i framtagande av läroplanens kapitel 4 och de nya allmänna råden för fritidshem och hennes forskning har fått stort inflytande både i obligatoriska skolan och i fritidsundervisningen. Hennes huvudsakliga forskningsintressen är tankeutveckling, samspel och elevinflytande och hon är en flitigt anlitad expert och föreläsare på området, både nationellt och internationellt. Ann har även författat flertalet böcker om fritidshemmet, bland de senaste är bland annat: Fritidshemmets mål och resultat (2017), Att leda fritidshemmet, praktika för skolledare. (2018)Ann är med som talare på konferensen Fritidshem 2022