Ann Salomonsson

Chef kontaktcenter
Karlstads kommun

Ann har utvecklat ett omfattande samarbete mellan Kontaktcenter, kommunens ledning och förvaltningar. Resultatet är ett Kontaktcenter med en självklar plats i kommunen och som har ett utvecklat samarbete med handläggare i alla förvaltningar. Med kunskap, kompetens och ett bra bemötande i första linjen får medborgarna svar på många komplexa frågor och hjälp med sitt ärende.Ann är med som talare på konferensen Framtidens kundmöte i offentlig sektor 2023
Dag 1

11:30
Att driva förändring – så blir Kontaktcenter en drivkraft och ett verktyg för hela organisationens verksamhetsutveckling
  • Vikten av ett nära samarbete mellan Kontaktcenter och kommunens ledning och förvaltningar för utveckling av tjänster/uppdrag
  • Så skapar du ett ägandeskap där alla utförare ser sig som medproducenter för ökad kundnöjdhet
  • Hur skapas synergieffekter genom att arbeta på tvären över verksamhetsgränserna?