Ann-Sophie Gustafsson

Utvecklingsledare
Karlstads kommun

Ann-Sophie Gustafsson arbetar som utvecklingsledare med fokus på digitaliseringsfrågor och innovation inom vård och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun. Karlstad har sedan 2016 haft ett starkt fokus på både test och implementation av digitala tjänster inom vård och omsorg. Karlstads kommun var en av de 10 modellkommunerna i SKRs regeringsuppdrag 2020-2022.Ann-Sophie är med som talare på konferensen Framtidens välfärdsteknik 2023
9 maj

12:00
Samverkan och brukardrivet teknikinförande för kvalitativ och användaranpassad välfärdsteknik
  • Hur får vi den teknik som skapas att matcha det behov som finns på marknaden?
  • Hur behovsanpassa utifrån olika gruppers behov och säkerställa ett effektivt digitalt stöd?
  • Brukaren i fokus – hur involvera individen i utvecklingen och införandet av välfärdsteknik?