Anna-Alexandra Lidenstjärna

Uppdragsägare digitalisering
Boverket

Nationell tillgång till standardiserad information är grunden för både digitaliseringen och för en smartare samhällsbyggnadsprocess. Planen är att den nationella plattformen för tillgängliggörande av geodata ska fyllas med standardiserade informationsmängder som tillgängliggörs via maskin till maskingränssnitt. De två första informationsmängderna, i raden av många fler, är digitala detaljplaner och utökad byggnadsinformation. Under anförandet berättar Malin Klintborg, Lantmäteriet, Anna Alexandra Lidenstjärna, Boverket, Christina Thulin, SKR och Jenny Carlstedt SWECO om det senaste inom regeringsuppdragen, byggnadsspecifikationer, informationsförsörjning och de samverkansprojekt som genomförs inom området.Anna-Alexandra är med som talare på konferensen Framtidens digitala samhällsbyggnadsprocess 2022

10:35
Senaste nytt inom regeringsuppdragen, föreskrifter, digitalisering av detaljplaner och byggnadsspecifikationer – vad händer just nu och vad kommer framöver?
  • Smart samhällsbyggnadsprocess och nationell digital infrastruktur för geodata, digitalisering av detaljplaner, byggnadsspecifikationer – nuläge och framtid
  • Uppdrag om lösningar som främjar en enhetlig tillämpning av PBL i en digital miljö
  • Vad behöver kommunerna göra för att ställa om till digitala detaljplaner och byggnadsspecifikationer?
  • Att ställa om till digital samhällsbyggnadsprocess och skapa obrutna digitala informationsflöden – hur görs det i praktiken?