Anna Amundberg

Jurist
Post- och telestyrelsen

Säkra och effektiva tjänster behövs för att öka tilliten till digitala transaktioner och betrodda tjänster enligt eIDASförordningen är centrala i digitaliseringsarbetet för att skapa en säker digital miljö. Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet för betrodda tjänster vilket bland annat innebär att de tar emot incidentrapporter och granskar att reglerna i eIDASförordningen följs. Under denna föreläsning kommer du att få en guidning i vad som är viktigt att känna till kring eIDASförordningen för dig inom offentlig sektor och vart ni kan vända er för olika frågor.

Emma Wirf och Anna Amundberg är jurister och arbetar på Post- och telestyrelsen (PTS) på avdelningen för säker kommunikation. De arbetar med PTS ansvar över eIDASförordningen, det vill säga frågor som är kopplade till betrodda tjänster. Emma arbetar även med det regeringsuppdrag som PTS har att främja användningen av betrodda tjänster i kommuner och regioner och Anna har under Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd hjälpt Regeringskansliet i förhandlingarna om en ny version av eIDAS.Digitalt bonusmaterial på konferensen eID och e-underskrifter

Senaste nytt inom elektroniska underskrifter och betrodda tjänster – vad händer just nu och vad kan vi förvänta oss framöver?
  • eIDAS förordningen, krav och reglerade betrodda tjänster
  • Vad är skillnaden mellan betrodda tjänster och kvalificerade betrodda tjänster?
  • Vilka krav ställs på tillhandahållare av betrodda tjänster?
  • Validering av e-underskrifter – hur kan vi garantera äktheten i elektroniska dokument?
  • Hur granskas tillhandahållare och tjänster enligt eIDAS-förordningen och nationella kompletterande regler?