Anna Bergstedt

Marketing & Communication Director + Head of E-com/Click & Collect
Apoteksgruppen

Anna är ansvarig för Apoteksgruppens intern- och externkommunikation, marknadsföring och e-handel sedan snart två år tillbaka. Hon har en bakgrund från retail- & utbildningsbranschen med ledande roller inom marknadsföring, försäljning, kommunikation och affärsutveckling.Anna är med som talare på konferensen Intern kommunikation 2021
31 maj

12:55
Inkluderande kommunikation som skapar glädje, motivation samt bygger kultur
  •  Så arbetar vi för att involvera samt lyfta fram våra medarbetare genom den interna kommunikationen
  • Hur skapa engagemang, motivation och glädje genom kommunikation internt?