Anna Bergstedt

Marketing & Communication director, Head of E-com/Click & Collect
Apoteksgruppen

Anna är ansvarig för Apoteksgruppens intern- och externkommunikation, marknadsföring och e-handel sedan två och ett halvt år tillbaka. Hon har en bakgrund från retail- & utbildningsbranschen med ledande roller inom marknadsföring, försäljning, kommunikation och affärsutveckling.Anna är med som talare på konferensen Medarbetarengagemang 2023
5 april 2022

12:50
Hur kommunikation kan bidra till att skapa ett medarbetarskap och medarbetarengagemang
  • Kommunikation som involverar för ett starkt medarbetarskap och engagemang för verksamhetens affärsplan och framgång
  • Hur vi arbetar för att fördela kommunikationsansvaret så att alla blir medskapare i all kommunikation
  • Effektiva och tillgängliga kommunikationsvägar för att nå ut internt inom verksamheten och få engagerade och involverade medarbetare