Anna Bertilson

Samhällsbyggnadsdirektör
Linköpings kommun

Anna jobbar som samhällsbyggnadsdirektör i Linköping. Hon kommer under den här punkten att berätta om hur kommunen arbetar med strategisk planering och vilka praktiska konsekvenser det givit för utvecklingen av staden. Några exempel hämtas från Bo-och Samhällsexpo Vallastaden 2017 som genomfördes i Linköping 2-24 september förra året.Anna är med som talare på konferensen Smart stadsutveckling och förtätning av staden
Dag 2

10:40
En hållbar stadsdel med människan i fokus – så lyckades vi med Vallastaden
  • Så skapade Linköpings kommun mångfald inom både boendeform, design och byggnadssätt
  • Hur skapar man gemensamma ytor som uppmanar till möten mellan människor?
  • Så byggde vi upp ett lugnare samhälle på de gåendes villkor
  • Energieffektivt och smart infrastruktur – så skapades en ny modell för samhällsbyggnad!