Anna Bogren

Odont Dr, Specialist Parodontologi
Specialistkliniken för parodontologi, Uddevalla sjukhus, Folktandvården Västa Götaland

Talare i Göteborg – Hur ser du som tandsköterska på din roll för att förebygga parodontit och gingivit? Och hur ser din kunskap inom området ut? Det är alltid viktigt att vara uppdaterad på de bästa tillvägagångssätten för att förebygga tandsjukdomar och kunna identifiera vilka patienter som ligger i riskzonen. Under föreläsningen får du lyssna till hur du som tandsköterska kan bidra till en minskning av parodontit och en bättre munhälsa för dina patienterAnna är med som talare på konferensen Stora Tandsköterskedagen 2022
Talarpunkt

09:10-10:10
Parodontit och gingivit – evidensbaserad behandling och profylax på rätt sätt
  • Diagnoser och klassificering av parodontit och gingivit
  • Vilka är riskfaktorerna för utveckling av parodontit och gingivit?
  • Vilka patientgrupper löper störst risk och varför?
  • Mekanisk behandling av den dentala biofilmen – arbetssätt och tips för dig som tandsköterska