Anna-Carin Gustafsson Åström

Enhetschef Nationella kontaktenheten
Polismyndigheten

Nationella kontaktenheten har processansvar för Polismyndighetens huvudprocess för kärnverksamhet service. I ansvaret ingår också processansvar och utvecklingsansvar för polisens kontaktcenter (PKC), regionledningscentralerna (RLC) och den nationella telefonväxeln (NTV), d.v.s. polisens frontverksamheter med ca. sju miljoner medborgarkontakter via telefon och internet per år. Anna- Carin leder enhetens arbete och ingår i Noas ledningsgrupp. Anna leder det långsiktiga arbetet att säkra systemstöd för att uppnå målbilden Polisen 2024 inom området service.Anna är med som talare på konferensen Framtidens servicefokuserade kommun och myndighet
Dag 2

11:35
Framtidens smarta medborgarservice – så skapar du en framgångsrik medborgarservice som förankras i hela verksamheten
  • Hur förankrar man en hög servicenivå i hela organisationen så att hela medarbetarstyrkan äger serviceprocessen?
  • Tillgänglighet och nåbarhet i dagens digitala samhälle – hur arbetar vi med detta?
  • Det digitala kundmötet – så anpassas våra e-tjänster efter kundernas behov för en utvecklad medborgarservice
  • Så kan du på bästa sätt nyttja befintliga resurser, verktyg och strukturer på ett effektivt sätt för att utveckla medborgarservicen