Anna Cedvén

Expert fastighetsförvaltning
Förvaltningsstrategi

Anna har under hela 2000-talet arbetat med fastighetsförvaltning och Facility Management som både leverantör, beställare och konsult. Eftersom hon har arbetat tillsammans med ett stort antal förvaltande organisationer har hon skaffat sig en mycket bred och djup kunskap om olika sätt att bedriva förvaltning. Sedan tre år tillbaka driver Anna sitt eget bolag i nätverket Förvaltningsstrategi, där hon säljer kvalificerad rådgivning inom förvaltning med huvudfokus på köp av tjänster. Annas föreläsning kommer ge dig ökad kunskap om hur beslut som tas i förvaltningen påverkar lokalerna kostnad och hur du kan förvalta fastigheterna på ett effektivt sätt för att säkerställa rätt kvalitet till lägsta kostnad.Anna är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2022
Dag 1

13:55
Effektivare förvaltning – hur håller vi rätt kvalitet till lägsta möjliga kostnad?

Lokalförsörjning handlar inte bara om att verksamheten ska ha rätt antal kvadratmeter som är anpassade för dem, lika viktigt är det att dessa kvadratmeter förvaltas effektivt. I annat fall blir priset högre än vad det skulle kunna vara – utan att kvaliteten nödvändigtvis ökar. Är alltid högre kvalitet rätt egentligen? I det här passet går vi igenom hur själva förvaltningen påverkar såväl lokalernas utformning som deras hyra och hur förvaltningen kan göras effektivare.

  • Vad är speciellt med att förvalta fastigheter åt en verksamhet?
  • Varför behövs en långsiktig strategi?
  • Kostnad och kvalitet – viktiga val att göra
  • Effektivitet i utförandet – vem gör vad och varför?
  • Uppföljning av förvaltning